Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:7 - 10 Kasım 2019
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:15 Ekim 2019
Son Kayıt Tarihi:18 Ekim 2019
Sempozyum Program İlanı:22 Ekim 2019
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:15 Kasım 2019
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Aralık 2019
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Aralık 2019