ACCEPTED NOTIFICATIONS / KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Yazar
Çalışma
Cihat AbdioğluFonksiyonel Eşitliklerin Bazı Uygulamaları
Mehmet Ali BalcıBIST Topluluklarının Topolojik Yapısı
Mehmet Ali BalcıHisse Senedi Piyasası Ağlarının Topluluklarının Graf Enerjileri
Uğur TutarPseudomonas aeruginosa Suşlarının Biyofilm Formasyon Kapasitlerinin Araştırılması
Emin SeyfiAcı Kavun (Ecballium elaterium L. 1758)’un Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) Balıkları Üzerindeki Mikronükleus Oluşumuna ve Kan Hücre Morfolojilerine Etkileri
Halime Güzin AslanNarçiçeği özütünün farklı rat dokularını boyama yeteneğinin değerlendirilmesi
Ebrucan İslamoğluTüketicilerin Banka Tercihinde Etkili Olan Faktörler, Bankaların Performans Değerlendirmeleri ve İlişkisel Fayda: Nevşehir İli Örneği
Servet AşkınAğrı Dağı Volkanik Bazaltik Kayacının Raman Spektrumu Ve Albit Mineralinin Kantitatif Oranı
Serpil Sevimli DenizX-Means Kümeleme Algoritması Weka Uygulaması
Halime Güzin AslanYeni bir Dimetilasetilendikarboksilat (DMAD) türevi ve Cu(II) Kompleksi
Servet AşkınAğrı dağı Bazaltındaki ikincil Minerallerdeki ve Arsenik ve Bor’un Ultra Safsuda Çözünmesi
Serpil Sevimli DenizKendi Kendini Düzenleyen Haritalar (SOM)–Arkasındaki Matematik
Bengü ÇınaPositive Solution of Second-order Nonlinear Differential Equations
Bengü ÇınaPositive Solution of Higher Order Nonlinear Functional Differential Equations
Zülbiye KökbudakREACTIONS OF AMINOGUANIDINE DERIVATIVES WITH DİMETHYL ACETYLENEDICARBOXYLATE
Zülbiye KökbudakAminopirimidin Türevlerinin Dimetilasetilendikarboksilat ile Reaksiyonları ve Sitotoksik Aktivite Özellikleri
Cem Cüneyt ErsanlıKuantum Kimyasal Yöntemlerle (E)-Etil 4-kloro-3-[2-(2-florofenil)hidrazon]bütanoat Bileşiğinin İncelenmesi
Cem Cüneyt Ersanlı4-(3-Fenil-5-tiyokso-4-p-tolil-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)ftalonitril Üzerine YFT Hesaplamalı Araştırmalar
İbrahim ŞanlıbabaNEW TYPE SUPER-BANACH SPACES
Aydan Gülsuİlaç Salım Sistemleri için Epidemiyolojik Modellerin Yaklaşık Çözümleri Üzerine
Seydi Battal Gazi KarakoçQUINTIC B-SPLINE KOLLOKASYON YÖNTEMİ İLE GENERALIZED REGULARIZED LONG WAVE (GRLW) DENKLEMİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ
Seydi Battal Gazi KarakoçDüzenlenmiş KdV Denklemi İçin Quartic B- Spline Subdomain Sonlu Eleman Yöntemi
Sevda YetimanStructural, thermal, morphological and electrical characterization of (Bi2O3)1-x-y-z(Ho2O3)x (Eu2O3)y(Er2O3)z quaternary system synthesized by using solid-state reaction method
Zafer ÖztürkEXACT SOLUTIONS OF CAMASSA-HOLM EQUATIONS BY USING HE’S EXP FUNCTION METHOD
Halis BilgilDikdörtgensel Kaviteler İçin Biortogonallik Şartı ve Stokes Akış Problemi Üzerine Uygulaması
Halis BilgilAkış Problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümleri
Ahmet BattalÇifte Katkılı SnO2 İnce Filmlerin Fotolüminesans Özellikleri Üzerine Kapsamlı Bir Çalışma
Ayhan ErciyesLocal T_0 Semiuniform Convergence Spaces
Ayhan ErciyesZero-Dimensional Semiuniform Convergence Spaces
Murat BabaarslanHelikoidal Yüzeyler Üzerindeki Uzay-Benzeri Loksodromlar
Hüseyin KamacıA Novel Approach to Fuzzy Soft Decision Making
Hüseyin KamacıSimilarity Measure Between Two Soft Sets
Tunçar ŞahanÇift Grupoid Etkimeleri
Tunçar ŞahanÇaprazlanmış Modüllerin İç Kategorileri Üzerine
Servet AşkınFarklı Değerlikli Azotun Ağrı Dağı Volkanik Kayacında XPS ile Tespiti /Determination of Different-valued Nitrogen Ions in Agri Mountain Volcanic Rock by XPS Analysis
Bahar TerzioğluKesirli Mertebeden İntegro-Diferansiyel Denklemler İçin Nümerik Yaklaşımlar
Ahmet KazanOn Weighted Rotation Surfaces in G_3
Ahmet KazanSemi-Symmetric Metric Connection on Sasakian Manifolds with Statistical Stucture
Sema KazanPara-Sasakian Manifolds with Statistical Structure
Sema KazanProduct Conjugate Connections on Base Conformal Warped Product Manifolds
Sümeyye BuranSynthesis and Activity of N-Aryl- and N-heteroaryl-Substituted Ureas Inhibitors of the p38 Mitogen Activated Protein Kinase
Hamdullah SeçkinTatlı Sularda Bulunan Streptomyces Bakterilerinin İzolasyonu Karakterizasyonu Ve Bilgisayar Yardımıyla Teşhisi
Hamdullah SeçkinTatlı Sulardan İzole Edilen Streptomyces Bakterilerinin 16S rDNA Gen Bölgesinin Filogenetik Analizi
İsmet MeydanINVESTİGATİON OF OXIDATIVE DNA DAMAGE PREVENTION ACTIVITY OF ALMOND (A. trichamygdalus ) FRUIT WITH COPPER AND WITHOUT COPPER
Mehmet ŞahinEffect of the Shell Materials on Efficiency of Type-I Quantum Dot Nanocrystal Solar Cells
Hasan İnaçOrta Öğretim Kurumları Fizik Öğretimindeki Öğrenme Güçlükleri
Murat Yıldız3-Dithionepyrrole’ün Sensör Olarak NH3 Analitine Karşı Algılama Mekanizmasının Tasarlanması
Murat YıldızTheoretical calculation of dithionepyrrole as gas sensor for carbon monoxide
Resul GörgülSensor Behavior of Conducting Polymers Against Ammonia
Resul GörgülCalculation of SO2 Interaction With DTP (dithionepyrrole) Molecule
Senem AkkoçAnticancer activity against A549 cell line of synthesized Ag(I), Cr(II) and Ni(II) complexes
Şaban YılmazAğırlıklı Genelleştirilmiş Nörlund Toplanabilirliliği Tanımlanması ve Analizi
Şaban YılmazRiesz Ortalaması İle Genelleştirilmiş Nörlund Toplanabilirlilğin Cauchy Çarpımı
İsmail YaslanZaman Skalası Üzerinde Üç Nokta İmpulsif Sınır Değer Problemleri İçin Pozitif Çözümlerin Varlığı
Handan Çerdik YaslanNumerical solutions of the conformable space-time fractional diffusion equation
Aydan GülsuKontrollü İlaç Salım Sistemleri için Nümerik Yaklaşımlar
Lale ConaAsymptotic Behaviour of Nuclear Operators in Banach Spaces
Murat BabaarslanHelikoidal Yüzeyler Üzerindeki Loksodromlar
Ali SevimLimnatis nilotica (Savigny, 1822) (Clitellata, Hirudinea) İçerisindeki Bakteriyel Çeşitliliğin Belirlenmesi İçin Kültür Bağımlı ve Kültür Bağımsız Metotların Kullanılması
Mehmet EkiciAnalytical Study of Solitons in (3+1)-Dimensions
Mehmet EkiciAnalysis of Optical Soliton Solutions of a (2+1)-Dimensional Model
Mehmet EkiciSolitary Solutions Having Anti-Cubic Nonlinearity by Exp-Function Method
Muradiye Karasu AyataAnadolu’ya Endemik Gobio maeandricus Naseka, Erk’akan & Küçük, 2006 (Teleostei: Cyprinidae)’un Karyolojisi
Sinem Erden GülebağlanAlxB1-xBi Üçlü Alaşımının Yapısal ve Elektronik Özellikleri Structural and Electronic Properties of AlxB1-xBi TernaryAlloy
Elif Tezel ErsanlıFiko-Kompozit Bir Biyosorbent Kullanılarak Metilen Mavisi Boyasının Sucul Ortamdan Biyolojik Giderimi
Elif Tezel ErsanlıSucul Ortamdan Manganez Biyosorpsiyonu İçin Etkili ve Çevre Dostu Bir Biyosorbent Malzemesi Olarak Spirogyra spp. Atık Biyomasının Kullanılması
Muammer KulaCauchy Uzayların Topolojik Kategorisinde p noktasında Regular Objeler
Muammer KulaProximity Uzayların Kategorisinde Tychonoff Objeler
Emin AygünEsnek Kriptosistemin Bir Araştırması
Ebrucan İslamoğluAltın Borsası İşlemlerinin Günlük En Düşük Ve En Yüksek Değerlerinin Analizi
Mahmut DevimYENİ BİR SCHİFF BAZI, Ni(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Mehmet BaranÖnsıralamalı Uzaylarlarda Kapanış operatörleri
Mehmet BaranT0 Preordered Spaces
Yusuf SertMolecular Docking Study on 4-Chlorobenzothioamide
Yusuf Sert10B+120Sn-Elastic Scattering for ELab=37.5MeV
Yusuf Sert8B+12C, 58Ni, 208Pb Elastic Scattering Reactions with Non-Global and Global Phenomenological Potential
Yusuf SertDouble Folding Model with Variational Monte Carlo Density Distribution
Muammer KulaLocal T4 Objects in the Topological Category of Cauchy Spaces
Nermin Kahveci YağcıFe-%16,2Mn -%5Ni Alaşımında Oluşan Dış Zor Etkili Martensitik Faz Dönüşümünlerinin Mikro-Yapı ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
Nermin Kahveci YağcıBis (2-Chloro 4,6 diominopyrimidine) Copper(II) dichloride [(C4H5N4Cl)2.CuCl2] Tek Kristalin Sentezi ve Yapı Çözümü
Mehmet Şenol(3+1) Boyutlu Zaman-Kesirli mKdV-ZK Denkleminin Sayısal Çözümleri
Mehmet ŞenolKesirli Benjamin-Bona-Mahony-Burgers’ Denkleminin Yaklaşık Çözümleri
Funda TaşdemirAlternating Binomial Sums Including Fibonacci Numbers
Zeynep KöksalBazı Laktoperoksidaz İnhibitörleri ve Enzimin Saflaştırma Metodları
Sevtap Çağlar YavuzCytotoxic Activity Properties of Pyrimidine Derivative Compounds
Emin AygünN-Grupsalların Esnek Kümelerdeki Karakterizasyonu
Durgun DuranKuantum Hafızalı Kanallar Aracılığıyla Kuantum Parametre Kestiriminin İyileştirilmesi
Mehmet BaranLokal Süzgeç Yakınsak Uzaylarda Kapalılık
Ferda SarıtosunRiesz İnterval Dizi Uzaylarının İncelenmesi
Muharrem KırakBasınç ve Sıcaklık ile Elektrik Alan Altında Safsızlık Konumunun Kuantum Kutunun Bağlanma Enerjisine Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Muharrem KırakBasıncın ve Sıcaklığın Dış Elektrik Alan Altında Kübik Kuantum Noktanın Üçüncü Harmonik Üretimi Üzerine Etkisi
Fatma HamurcuYeni Nesil Non-metalosen Tİ(IV) Katalizörünün Sentezi, Karakterizasyonu ve Olefin Polimerizasyonunda Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi
Hasan İnaçCrystal Structure of 3-Ammonio-5-Carboxybenzoate Hemihydrate
Burcu OktayPreparation of Nano-silica Containing Polymeric Hydrogels
Demet ÖzkırYumuşak Çeliğin Asitli Ortamdaki Korozyonuna Endüstriyel Bir Boyarmaddenin Zamana Bağlı İnhibitör Performansının Etkisi
Alp Arslan KıraçA new Improvement about Ambarzumyan’s Theorem
Abdulcabbar SönmezA New Sequence Space Derived By The Composition Of Binomial Matrix And Triple Band Matrix Related To l_p Spaces
Kenan SöğütBianchi-I Tipi Metrik için Klein-Gordon Denkleminin Çözümü ve Parçacık Yaratma
Rıza BinzetAdıyaman İlinde Yayılış Gösteren Onosma(Boraginaceae) Türlerinin Belirlenmesi
Mustafa Cemil BişginOn Some Generalized Binomial Sequence Spaces
Selma Yıldırım Uçan4-Klorofenilimino-4-Metoksisalisilaldehit ve Zn (II) Kompleksinin Sentezi
Ümit YeterKonuma Bağlı ve Paralel Yönelimli Elektrik ve Manyetik Alanlarda Hareket Eden Spinsiz Parçacıkların Dinamiği
Evrim Ersin KangalSolutions of DKP Equation in Curved Spacetime for the presence of an External Field
Gökhan ÇelebiRobust Relative Stability of Nonlinear Matrix Families
Ersan TuruncKobalt(II) kompleks modifiye karbon pasta elektrot kullanarak dopaminin elektrokimyasal tayini
Sedat TemelTek Objeli Schreier 2-Kategorileri/Schreier 2-Categories With One Object
Serap YalçınTribolium castaneum'da mutasyona uğramış ve yaban tip CYP345A1 geninin 2D ve 3D protein yapısı tahmini
Serap YalçınLactobacillus plantarum metabolitlerinin insan apoptotik proteinleri üzerinde moleküler modelleme çalışması
Serap YalçınLactobacillus plantarum sekonder metabolitlerinin meme kanseri hücre hattı ve model organizma Drosophila melanogaster üzerine sitotoksik etkisi
Serap YalçınKadmiyum (Cd) uygulanmış kanser hücre hatlarında Topoizomeraz IIA (TOP2A) gen ifade düzeyindeki değişikliklerin belirlenmesi
Mevlüt ŞahinKontrollü Doğrusal Katılaştırılmış Bi-Ag Ötektik Alaşımının Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
Merve TürkFunctional Group Effects on the Morphologies of Hybrid Nanoflowers
Derviş TopuzDurulaştırma (Defuzzification) Yöntemleri ve Bir Uygulama
Ramazan GüngüneşÇOK GİRİŞLİ ÇOK ÇIKIŞLI DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMALI SİSTEMLERDE KANAL KODLAMASI PERFORMANS ANALİZİ
Selda Doğan ÇalhanFloresans Karbon Nanoparçacık Sentezinde Alçak Ötektik Çözücülerin Etkisinin Araştırılması
Selda Doğan ÇalhanYeşil Sentez ile 2-[(2-Nitro-1 fenilpropil) sülfanil]pirimidin ve 2-amino-3-[(2-nitro-1fenilpropil) sülfanil] propanoik asit Bileşiklerinin Sentez ve Yapı Aydınlatma Çalışması
Selma KıraçHalotolerant/Halofilik Fungusların Biyoteknolojik Önemi
Feyza Öke AltuntaşThe radical scavenging and iron-chelating effects of five compounds isolated from water based Propolis
Feyza Öke AltuntaşAn Overview of Cytotoxicity of essential oils and constituents of Satureja L. genus on various cancer cell lines
Feyza Öke AltuntaşAnti-lipid peroxidative, radical scavenging, and metal chelating effects of quince pulp extract
Haydar Altınokİmmobilize ve serbest lakkaz enziminin optimum koşullarının araştırılması ve renk giderme işleminde kullanımı
Gökçen Dikici YıldızFe-.5Ni-Mn Alaşımında Austenite-Martensite Faz Dönüşümünün A.C. Manyetik Alınganlığının İncelenmesi
Yasin Göktürk YıldızFe-Ni-%3Pd-%1Mo Alaşımında Termal Döngünün Martensite Yapısı ve Martensitik Dönüşüm Kinetikleri Üzerine Etkisi
Aslı Çilingir YeltekinSodyum lauril sülfatın, balık primer hepatosit hücre kültüründe antioksidan savunma sistemi üzerine etkilerinin incelenmesi
Sevgi ÜnalCobitis simplicispina Hanko, 1925 (Teleostei, Cobitidae)’nın Gümüş-Nitrat Bantlı Karyotipi/Ag-NOR Banded Karyotype of Cobitis simplicispina Hanko, 1925 (Teleostei, Cobitidae)
Lalehan AkyüzFarklı Oranlarda Kullanılan Papaver rhoeas Ekstraktının Kitosan Filmlerin Fizikokimyasal, Mekanik ve Antioksidan Özelliklerine Etkisi
Muhammed SayraçAzot Molekülünden Yüksek Mertebeli Harmonik Üretiminin Basınca Bağlılığı
Muhammed Sayraçİki Renkli Lazer Alanından Yüksek Mertebeli Harmonik Üretimi
Muhammed SayraçLazer Alanında Düzenlenen Moleküllerden Yüksek Mertebeli Harmonik Üretimi
Gün BinzetSynthesis, characterization, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of benzoylthiourea derivatives and their metal complexes
Gün BinzetPd(II) and Pt(II) based complexes with N-carbamothioyl benzamide derivative ligand: Synthesis, characterization and Hirshfeld surface analysis
Canan BaşlakAmino-Functionalized Carbon Quantum Dots for Fluorescent Nanosensor Applications
Ümit KumbıçakTürkiye’deki Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) (Araneae: Gnaphosidae) Türlerinin Karyotip Özellikleri
Ümit KumbıçakGnaphosidae Familyasına ait Nomisia ripariensis (O. Pickard-Cambridge, 1872)'nin Karyotipi
Emine Babur Şaş2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molekülünün elektronik ve lineer olmayan optik özellikleri Electronic and Nonlinear Optical Properties of 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate molecule
Hacer AzakA New Generation of Conductive Polymer Synthesis with Flourescence and Sensor Applications
Hacer AzakSynthesis of Amine Functionalized Kaliks[4]aren and Use As New Generation Ionophor
Murat BekarLegendre Curves and Rectifying Developable Surfaces
Murat BekarRotation Minimizing Frame and Ruled Surfaces
Murat BekarScrew Motions in Minkowski 3-Space and Dual Split Quaternions

—————– güncellenecektir / to be updated…