Davetiye / Invitation

 • 5-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmiş olan kongremiz başarı ile gerçekleştirilmiştir. İlgili Fotoğraflar için tıklayınız.
 • The congress held on 5-8 July was successful. Click for Related Photos.
Dear Colleagues and Scientists,

With the support of Kırıkkale University and İstanbul Kültür University, II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science  and Mathematics  (BILMES SCI  2018) will be held in Ürgüp, Nevşehir on 05-08/07/2018. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in various fields.

The Congress will consist of oral presentations. Presentation languages are Turkish or English. The main topics of the congress are given in below;

 • Biology
 • Physics
 • Statistics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Molecular Biology and Genetic

The presentations will be held in conference halls in English or Turkish. Presentations language will be preferred by the presenters. Also, Abstract and Full Text (Not Necessary) of the Presented Papers will be published in the proceedings as e-books. Selected notifications will be published in the International Scientific and Vocational Studies Journal (ISVOS Journal)  in issue.

We will be happy and honored to see you in our congress.

ORGANIZING COMMITTEE


Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,

Kırıkkale Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi desteği ile 05-08/07/2018 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Matematik Bilimleri (BILMES FEN 2018) Nevşehir Ürgüp’te düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayız.

Kongre sözlü sunumlardan oluşacaktır. Sunum dili Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremizdeki ana konular aşağıda verilmiştir;

 • Biyoloji
 • Fizik
 • İstatistik
 • Kimya
 • Matematik
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sunumlar, kongre salonlarında İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri (Zorunlu Değildir) e-kitap olarak basılacaktır. Seçilen bildiriler, ilgili sayılarda  Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Dergisi (ISVOS Journal)  dergisinde yayınlanacaktır.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu

Bir cevap yazın